Tag: A Cu Reru Cu Aw. Din Mi Zu Ai Ah Zawtnak Hrik Khamnak Caah Sermi Kut Tawl Nak (Hand Sanitiser)Cu Eklup A Din Ruangah A Thitur Ai